Dnevne leće  |  Dvotjedne leće  |  Mjesečne leće  |  Leće za astigmatizam
Slovensko Hrvatsko


O nama

Porodično poduzeče Vsevid d.o.o. opskrubuje korisnike kontaknih leća i naočala več 17 godina. U tom vrijemenu stekli smo golema izkustva o potrebama i željama korisnika, koje nama još uvjek pružaju svakodnevni izazov. U poslednjih 6 godina većinu naruđbi obradimo putem on line sistema .naroci-lece.sitm. Optika Vsevid razvila se uz Oftalmološku ordinaciju dr. Novak Brecelj, koja nam pruža stalni kontakt sa otalmološkom profesijom, kako i stručno savjetovanje.
Svjesni smo individualnošću koja je vezana uz kontaktne leće pa tako i tretiramo svaku naruđbu i svakog korisnika kontaktnih leća.